Till innehåll på sidan

Tjänstedesign för miljövänligt beteende i byggnadsmiljö

Projektet syftar till att att använda dataanalys för att designa nya människocentrerade tjänster i smarta byggnader utifrån användarnas behov och upplevelser.

Graphic model of two different approches
Två parallella tillvägagångssätt.

Läs mer på projektets engelska sida  eller här:

SERVICE DESIGN FOR PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR IN THE BUILT ENVIRONMENT (KTH LIVE-IN-LAB CASE STUDY) (pdf 4,1 MB)

Exploring Service Systems In the DIgital Era (pdf 1,9 MB)

Data-driven Services for Smart Buildings (pdf 2,3 MB)

Ansvarig

Skolor

KTH

Samarbetspartners

Schneider Electric

Forsknings / utvecklingsområden

Boendebeteende och kommunikation.

Tidsramar

2–4 år