Till innehåll på sidan

Development of semantic data infrastructure for smart building monitoring system: preliminary study

För att få tillgång till de senaste funktionerna inom fastighetsstyrning har KTH Live-In Lab uppgraerat både det överordnade fastighetssystemet och de lokala fastighetsservrarna till EcoStruxure Building Operation 2022. En av de funktioner som hittills implementerats i KTH Live-In Lab är Semantisk Taggning.

Bakgrund

Vid en semantisk taggning av en fastighet ges alla värden, givare, utrustningar och så vidare så kallade ”taggar” som beskriver i klartext vad det är för något. En fläkt kan till exempel få en tagg som ”Tilluftsfläkt” och en givare i ett aggregat ”Frånluftsgivare”. Den semantiska taggningen ersätter alltså inte den befintliga märkstandarden utan fungerar istället som ett komplement. Det byggs även upp en kopia av fastigheten innehållande alla utrymmen som betjänas av HVAC-systemet. I den skapas byggnader och rum placeras ut på rätt plan och som rätt typ av rum. 

När allting i fastigheten fått taggar och fastigheten är uppbyggd skapas relationerna mellan fastighetens olika utrustningar och platser. En relation kan till exempel vara ”Rumsgivaren LB01-GT31 har plats Rum 324”, följt av ”Rum 324 är del av Plan 3” och därefter ”Plan 3 är del av Byggnad Y”.

När hela databasen med taggar och relationer är uppbyggd har en digital tvilling skapats. Detta innebär att det är möjligt att enkelt söka fram till exempel alla tilluftsgivare som betjänar en viss byggnad, vilka pumpar som ger värme till klassrum och så vidare. Det är också möjligt att enkelt navigera sig i den digitala tvillingeen via webbinterfacet. Om exempelvis ett larm skulle uppstå är det enkelt att identifiera vart larmet kommer ifrån och vad som påverkas av just det larmet.

Den semantiska databasen är även öppen för tredje part att ställa förfrågningar till. Detta gör det möjligt att läsa ut och använda sig av den digitala tvillingen i andra sammanhang, till exempel vid byggprojektering eller för att bygga algoritmer för styrning av klimatet via AI funktioner.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2022-08-26