Till innehåll på sidan

Jämförbara överskotts- och nedbrytningseffekter av ”nudges” och ”boosts”

I ett långsiktigt randomiserat fältförsök jämförs två metoder som syftar till att förändra hushållens energi- och konsumtionsbeteende.

byggnader med människor framför
Konsumentbeteende är en viktig faktor i hushållens energieffektivitet.

Läs mer på projektets engelska sida: Comparative Spill-Over And Degradation Effects Of Nudges And Boosts

Ansvarig

Skolor

Philosophy Unit, KTH

Forsknings - / utvecklingsområden

Resident behaviour and communications

Tidsramar

12–18 månader