Exterior Live-In Lab

Välkommen till KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab är en innovationsmiljö för forskning och utveckling av bygg- och fastighetsrelaterade tekniker och metoder. Det är också en nod för samverkan mellan akademin och näringslivet.

Studentrum testbädd KTH

Testbäddar för ökad innovationstakt i bygg- och fastighetssektorn

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Våra multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i ett verkligt system.

Graphic denisovans around a fire

LIL Krönikan

Delat ansvar ger snabbare utveckling av ny byggteknik

Människor har bott i utrymmen skyddade av tak, väggar och golv rätt länge. Utgrävningar från Denisovagrottan tyder på att den varit bebodd i runt 200 000 år, och att denisovamänniskan och neandertalarna bott i grottan samtidigt i runt 100 000 år.

Finansiärer och centrumpartners

Einar Mattson logo
Vinnova logo
akademiska hus logo
Formas logo
Schneider logo
Smart Built logo
Energimyndigheten logo