Till innehåll på sidan
Exterior Live-In Lab

“Learning happens in the course of the experiment itself”

Esther Duflo, The economist as a plumber, 2017

Testbäddar för ökad innovationstakt i bygg- och fastighetssektorn

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Våra multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i ett verkligt system.

KTH Live-In Lab Datapool

Datapoolen är vår portal för data från forskningsresultat och testbäddar. Den är öppen för studenter, lärare, forskare och samarbetspartners.

Några aktuella projekt på KTH Live-In Lab

Planritning
Ny design av Testbed KTH för Co-kitchen projektet

Co-kitchen

Projektet fokuserar på nya lösningar för framtidens hållbara studentboenden. Visionen är att utveckla ett kollektivboende (co-living) som ligger i framkant i fråga om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

KTH BigDatabase Schematics

KTH BigDataBase and Enabling Data Sharing

Design och utveckling av en big data databas som samlar data från andra befintliga databaser – som i sin tur hanterar sensordata från olika verksamheter.

Jonas Anund Vogel
Jonas Anund Vogel

LIL Krönikan

En stelnad sektor kan inte tillgodogöra sig ny teknik

Samhällsbyggnadsektorns har möjlighet att bidra till hållbar samhällsutveckling och genomtänkt integrering av människa, teknik och fysisk miljö. Men det kräver att branschen också är beredd att granska sina egna grundvärderingar.

Finansiärer och centrumpartners

Einar Mattson logo
Vinnova logo
akademiska hus logo
Formas logo
Schneider logo
Smart Built logo
Energimyndigheten logo

Alla partners

Citering och referens