TESTBÄDD FÖR ATT ÖKA INNOVATIONSTAKTEN INOM BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORERNA

Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtider mellan forskningsresultat och marknadsintroducering. Genom ökad innovation möjliggör KTH Live-In Lab utveckling av framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader. KTH Live-In Lab är en nod för samverkan och utveckling mellan akademi och näringsliv. 

Målet är att påskynda introduceringstakten av nya konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom bygg- och fastighetssektorerna.

  Läs mer

NYHETSBREV

Ta del av månatliga uppdateringar och inbjudningar från KTH Live-In Lab

MEDLEMSKAP I KTH LIVE-IN LAB

Anmäl ditt företag som medlem i KTH Live-In Lab

MÖJLIGHETER INOM KTH LIVE-IN LAB

Engagera dig i befintliga projekt, föreslå ett helt nytt eller samarbeta i kursverksamheten kopplad till KTH Live-In Lab

MÖJLIGHETER INOM KTH LIVE-IN LAB

AKTUELLA NYHETER

 • Filosofistudenter från Twente University diskuterar KTH Live-In lab
  17 mar 2017


  W.T.S. Ideefiks är en grupp filosofistudenter från Twente som besökte KTH flera gånger under deras besök till Stockholm. Varje besök hade ett särskilt tema och besöket till KTH Live-In Lab hade temat "Arkitektur". Nedan kan du höra gruppens tankar och upplevelser från besöket.

 • Arkitektkopia engagerar sig i KTH Live-In Lab
  1 dec 2016


  Arkitektkopia går in som partner i KTH Live-In Lab och upplåter sin projektplats Byggnet som plattform för projektering av testbädden.

 • KTH Live-In Lab is Live - Inspelade presentationer
  6 okt 2016


  Den 6 oktober bjöd vi in en samling av de aktörer som är med i KTH Live-In Labsamarbetet att delge deras perspektiv på nuläget för testbädden. Under eftermiddagen presenterades testinfrastrukturens initiala design och utformning, pågående och kommande forskning och utveckling såväl som en utblick över vad som händer i bygg- och boendesektorerna gällande innovation och utveckling. Bland de representerade var föreståndaren för KTH Live-In Lab, ägaren för byggprojektet, stöttande myndigheter, utbildningsrepresentanter, forskare och företag som alla bidrar till att fylla testbädden med möjligheter och med faktiska projekt att som kan driva utvecklingen av bygg- och boendesektorerna.

Till sidans topp