TESTBÄDD FÖR ATT ÖKA INNOVATIONSTAKTEN INOM BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORERNA

Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtider mellan forskningsresultat och marknadsintroducering. Genom ökad innovation möjliggör KTH Live-In Lab utveckling av framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader. KTH Live-In Lab är en nod för samverkan och utveckling mellan akademi och näringsliv. 

Målet är att påskynda introduceringstakten av nya konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom bygg- och fastighetssektorerna.

  Läs mer

NYHETSBREV

Ta del av månatliga uppdateringar och inbjudningar från KTH Live-In Lab

MEDLEMSKAP I KTH LIVE-IN LAB

Anmäl ditt företag som medlem i KTH Live-In Lab

MÖJLIGHETER INOM KTH LIVE-IN LAB

Engagera dig i befintliga projekt, föreslå ett helt nytt eller samarbeta i kursverksamheten kopplad till KTH Live-In Lab

MÖJLIGHETER INOM KTH LIVE-IN LAB

AKTUELLA NYHETER

 • Ny Industridoktorandtjänst hos Akademiska Hus i samarbete med KTH Live-In Lab
  6 sep 2017


  Akademiska Hus äger och förvaltar Sveriges akademiska byggnader. Nu utlyser de en industridoktorandtjänst i samarbete med KTH Live-In Lab. Doktorandtjänsten kommer fokusera på området Big Data och energioptimering.

 • Systemhandlingar för Innovationsmiljön
  28 aug 2017


  Projekteringen av innovationsmiljön inom KTH Live-In Lab är nu färdigställd. Byggnationen påbörjas nu under hösten och inflytt beräknas till tidig vår.
  Nedan finner du systemhandlingarna från arkitekten Semrén & Månsson för KTH Live-In Lab.

 • Innovativt borrhålsprojekt initieras nu i KTH Live-In Lab
  24 aug 2017


  Projektet om förbättrad borrhålsteknologi har godkänts för finansiering av Energimyndigheten och kommer nu testa sin teknik i KTH Live-In Labs testbädd. Projektet backas med circa 3 miljoner från Energimyndigheten och resten är s.k. "co-financing" från övriga projektdeltagare.
  Projektet samlar en stor skara aktörer däribland Akademiska Hus, Avanti System, Bengt Dahlgren, Climacheck Sweden, Einar Mattsson med flera. 
  Resultaten publiceras och sprids i populärvetenskapliga och branschspeficika tidskrifter, för att möjliggöra bättre bergvärmesystem

Till sidans topp