Välkommen till KTH Live-In Lab

Testbäddar för ökad innovationstakt i bygg- och fastighetssektorn.

KTH Live-In Labs plattfom av multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig men mest intressant, i ett verkligt system.

Testa, forska och utveckla

Var med och möjliggör framtidens smarta och hållbra byggnader!

PÅGÅENDE PROJEKT