Kontakt

Verksamhetsansvariga

Styrelsen för KTH Live-In Lab

Styrelsen är KTH Live-In Labs högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för strategiska beslut och godkännande av test- och forskningsprojekt.

Martin Fors, fastighetschef, Einar Mattsson
Susanne Malmgren, chef studentbostäder, Akademiska Hus
Andreas Finnstedt, vice president Digital Energy Schneider Electric

Webb och kommunikation
Alexandra von Kern
avk@kth.se

Hitta hit

KTH Live-In Lab finns mitt på KTH Campus, Malvinas väg 14.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2019-09-13