Projekt på KTH Live-In Lab

Forsknings- och utvecklingsprojekt på KTH Live-In Lab kan pågå allt från ett par veckor till år beroende på utformning. Kontakta oss gärna om du är intresserad av ett specifikt projekt.

Borehole measurement device

Förbättrad borrhålsteknologi för utveckling av bergvärmesystem

Borrhål med fiberoptisk mätutrustning gör det möjligt att utvärdera termisk prestanda för borrhål av olika längder inom samma borrhålfält.

USB-C för energismarta byggnader

Ochno utvecklar en plattform för förenklad integrering av USB-C uttag i fastigheter, mätning av eldistribution och styrning av anslutna enheter.

Exterior building

Effektiv köksventilation med energiåtervinning

KTH och Tovenco tar fram effektivare ventilation i lägenheter genom en spiskåpa som ökar energiåtervinningen.

Modular floor tiles

LIL – multipla testbäddar

KTH Live-In Labs plattfom av multipla testbäddar kan hantera många olika produkter och tjänster – var för sig eller i ett verkligt system.

Flowers in a window

Occupant pro-environmental choice and behaviour

I projektet undersöks vilka faktorer som påverkar boendes miljömässiga beslut och beteenden, bland annat om byggnadens egenskaper spelar in.

stairs and man in silhouette

Service Design for the Sustainable Behaviour Modeling: Smart Schedule

Olika typer av data används för att utveckla verktyg för att skräddarsy nya människocentrerade tjänster i smarta byggnader.

Katt / cat

Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier

Ett projekt initierat av Karolinska Institutet avsett att testa hur luftburna allergen från pälsdjur kan minimeras i inomhusmiljöer.

Exterior testbed houses

Comparative Spill-Over And Degradation Effects Of Nudges And Boosts

I ett långsiktigt randomiserat fältförsök jämförs två metoder som syftar till att förändra hushållens energi- och konsumtionsbeteende.

Watertap Altered and hand

Altered – samma kran, 98% mindre vatten

Installation av extremsparande munstycken från Altered i befintliga badrums- och kökskranar.

Water tubes

Pilotstudie för minskad vattenkonsumtion genom icke-invasiv ultraljudsteknik

Installation av Labtrinos vattenmätningsteknik ger förbättrad kunskap om hur mätning av vattenförbrukning på individnivå kan stävja överförbrukning av vatten och energi i flerfamiljshus.

waterpipes hallway testbed KTH

Värmeåtervinning ur avloppsvatten och prestanda hos olika värmeväxlare samt långtidseffekter

I ett samarbete mellan KTH och Graytec AB undersöks möjligheten att reducera energianvändningen genom värmepumpsassisterad värmeåtervinning ur avloppsvatten.

Vinden phone mock-up

Extern förvaring on demand

Ytor som idag används för förvaring kan istället användas till boyta eller arbetsyta. Vinden tillhandahåller tjänsten och via en app hanterar de boende sin förvaring.

Wall

Färdigbehandlade gipsväggar

Utvärdering av hur färdigbehandlade gipsväggar från Oneday Wall kan användas för lägre byggkostnad och effektivare byggprocess.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2019-05-19