Till innehåll på sidan

Nyckelfärdiga lösningar med solceller och energilagring

Städer står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därför finns det en stor potential i att minska utsläppen och därmed förbättra klimatfotavtrycket från urbana miljöer. Eftersom städer är dynamiska och täta ekosystem erbjuder de flera alternativ som kan utvecklas för att nå klimatmålen. Ett lovande alternativ är integrationen av solceller kombinerat med energilagringssystem (ESS).

Solar PV- Einar Mattsson building

Läs hela projektbeskrivningen på projektets engelska sida : Turnkey solutions with PV and energy storage

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2021-06-24