Till innehåll på sidan

Kostnads- och energieffektiva styrsystem för byggnader

Detta projekt utnyttjar högupplösta data som samlats in i KTH Live-in Lab forskningstestbäddar genom en avancerad, modulär och flexibel övervakning set-up som kan förvärva realtidsdata om inomhus miljökvalitet och de berörda energiflöden inklusive mark värmepumpar, solceller paneler, ventilation. Den kommer att innehålla en bedömning av den ineffektiva energianvändningen av gemensamma felaktiga system och riktlinjer för kostnadsoptimal utformning och för genomförandet av övervaknings- och kontrollsystemen för byggnader.

ventilation

Bakgrund

Det behövs metoder och demonstrationer för att gå mot intelligenta och smarta byggnader. Övervakningsdata samlas för närvarande in utan att utnyttja den inre potentialen för innovativa lösningar. Detta beror vanligtvis på bland annat bristen på effektiv och dedikerad sensornätverksdesign och datastrukturer.

Rekommendationer för ett kostnadseffektivt genomförande av övervaknings- och kontrollsystem beroende på byggnaden och egenskaperna för energiförsörjningssystemet är starkt nödvändiga men ännu inte tillgängliga som vanligt.

Både nya och befintliga byggnader saknar omfattande riktlinjer och demonstrationer om effekterna på energianvändningen av felaktiga miljöer. Möjligheterna att möjliggöra IKT-lösningarnas energibesparingspotential är därför fortfarande låsta och systemunderhållet påverkas också negativt.

Projektbeskrivning

Databaser med högupplösta och högkvalitativa data kan leda till nya värdefulla insikter och skapandet av nya möjligheter. Forskningstestbäddar erbjuder unika resurser för att utveckla och testa smarta övervaknings- och kontrollerlösningar som har en värdefull inverkan på att öka energieffektiviteten i den byggda miljön.

Detta projekt utnyttjar de högupplösta realtidsdata som samlats in i KTH Live-in Labs forskningstestbädd genom en avancerad sensor- och datainfrastruktur för att utvärdera kostnadseffektiviteten hos smarta byggnader. Som ett resultat kommer den operativa definitionen av smart byggnad att aktiveras. Sensormätningar används för att identifiera vanliga felaktiga inställningar i byggnaders ventilations- och värmesystem, och uppskatta deras inverkan på energianvändningen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt användarupplevelsen, användarnas inverkan på energianvändning och visualiseringstekniker för att främja energieffektiva beteenden.

Genomförandet

Tre bygglokaler används som implementering och prototyper: KTH Live-In Lab Testbed KTH, Undervisning Hus och uppsalabacke. Den första dataanalysomgången genomförs i Testbädden KTH och Undervisning Hus; Detta bidrar till att identifiera förbättringsutrymmet i båda byggnaderna och har stöttat utformningen av IKT-infrastrukturen i Botryggs Uppsala Backe.

Syfte och mål

  • Bedöma kvaliteten på data från avancerade övervakningssystem.

  • Förbättra befintliga funktioner och förbättra utnyttjandepotentialen i befintliga databaser.

  • Upptäcka och identifiera de vanligaste felaktiga inställningarna i värme och ventilation som orsakar att systemen underpresterar och uppskattar det relaterade energiavfallet.

  • Testa och genomföra avancerade och självjusterande kontrollstrategier.

  • Visa upp genomförbarheten och kostnadseffektiviteten hos IKT-lösningar för att öka den effektiva energianvändningen i byggnader och förbättra komforten.

Resultat

Projektet syftar till att visa kostnadseffektiva lösningar som kan öka systemets energieffektivitet. Resultaten av projektet kommer att bidra till att minska primärenergianvändningen inom byggsektorn och till att minska utsläppen av växthusgaser. Projektet kommer också att öka konkurrenskraften för den svenska byggsektorn mot utmaningen med hållbara och lågenergibyggnader.

Publikationer

”Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader” Kyla och Värme, October 2019 (submitted)

Kontakter

Projektledare

Researcher

Skolor

KTH , Institutionen för energiteknik

Samarbetspartners

Botrygg, Akademiska Hus, Tovenco

Forsknings- / utvecklingsområden

Smarta byggnader, kostnads- och energieffektiv kontroll, övervakningsdata, datastruktur.

Tidsramar

2 år

Finansiering

Detta projekt finansieras av Energimyndigheten inom ramen för E2B2-programmet.