Till innehåll på sidan

Pilotstudie för minskad vattenkonsumtion genom icke-invasiv ultraljudsteknik

Labtrinos vattenmätningsteknik använder en plug and play-installation för att med hög exakthet mäta vattenanvändningen i bostäder. Därigenom kan de boende få tillgång till data och analyser, och ges nya möjligheter att minska sin förbrukning av vatten och energi.

Labtrinos produkt "CubicMeter" installerad på vattenledningar.
"CubicMeter", en smart vattenmätare.

Bakgrund

Labtrino – som är en KTH Innovation startup  – utvecklar intelligenta system för mätning av vattenkonsumtion och läckage. Det finns idag en avsaknad av sensorer vilket lett till bristande kunskap om hur vi konsumerar vatten, och vilka effekter det har på både miljö och plånbok. Med hjälp av en plug and play-installation och högupplöst flödesdata avser Labtrino göra det både enklare och billigare att mäta, samt, och inte minst, erbjuda analyser för att bättre förstå sin vattenkonsumtion.

För att kunna utveckla en så bra lösning som möjligt för användarna, och således öka medvetenheten och minska konsumtionen, behövs en stor mängd data som inte går att införskaffa i laboratoriemiljö. Det finns heller ingen motsvarande data i offentlig miljö från andra parter, eftersom liknande höggranulära datainsamlingar av flödesdata är sällsynta, även på en internationell nivå. Att därför kunna använda KTH Live-in Lab (LIL) som testbädd, där Labtrino kan testa produkten i verkliga bostäder, är ytterst värdefullt.

En skärmbild på hur det kan se ut i mobilappen. Här visas förbrukningen av varm- och kallvatten.
En skärmbild på hur det kan se ut i mobilappen.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utreda möjligheten till att minska vatten- och energiförbrukningen i bostäder med hjälp av Labtrinos innovativa vattenmätningsteknik. I samband med det kommer signifikant kunskap om mättekniken och bostäders förbrukningsmönster att kartläggas, vilket kan ge upphov till flera nya innovationer, produkter och processer inom branschen. På sikt finns det förhoppningar att projektet ska leda till en signifikant minskad förbrukning av vatten och energi, och därigenom en minskad miljöpåverkan från bostäder.

Det är även vår målsättning att projektresultatet ska kunna bidra till att öka intresset hos andra aktörer inom branschen att jobba med andra lösningar för att reducera vatten- och energiförbrukningen.

Genomförande

Projektet ska genomföras som en större pilotstudie där hela värdekedjan från producent till kund kommer att utvärderas. Produkten kommer att installeras i bostäderna på LIL på ett sådant sätt att statistisk signifikans på utvärderingen kan uppnås, och användas av slutanvändarna under en längre tid så att väsentliga datamängder kan samlas in. Slutligen kommer produktens effekter på vattenförbrukningen att utvärderas.

Projektledare

Thibault Helle

Företag

Labtrino AB
www.labtrino.com

Samarbetspartners

Stockholm School of Economics

Finansiering

Energimyndigheten och Vinnova

Forsknings- /utvecklingsområden

Boendebeteende och kommunikation, Tekniska system för varmvatten

Tidsramar

6–9 månader