Till innehåll på sidan

Labtrino - pilottester av smart vattenmätarsystem i KTH Live-In Lab

Publicerad 2018-08-28

Labtrino är en KTH-Innovation startup som utvecklar ett smart vattenmätarsystem för permanenta och temporära bostäder, med en vision om att öka effektiviteten i den globala vattenkonsumtionen.

Vattenmätarsystemet Trinometer™ använder sig av ultraljudsteknik och maskininlärning för att öka medvetenheten kring varm- och kallvattenförbrukning, utan att behöva investera stora summor i dyra installationer, underhåll och/eller hårdvara.

Vattenkriser är en av mänsklighetens största utmaningar de kommande åren, och EU uppskattar att potentialen för vattenbesparingar i bostäder överstiger alla andra initiativ vi kan ta som konsumenter. Därför anser vi det vara kritiskt att ge våra användare mer kontroll över sin egen konsumtion.

Med en simpel icke-invasiv utformning och förmåga att ge användaren automatiserade, individuella och detaljerade insikter i sin egen förbrukning, kan vi skapa medvetenhet för alla involverade och, i förlängningen, reducera överkonsumtionen och energiförbrukningen samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar framtid.

På Live in Lab kommer initiala pilottester hållas för att verifiera att tekniken fungerar i verklig miljö lika bra som den gör i nuvarande labb-miljö. Effekter på konsumtionsmönster kommer också registreras, för att säkerställa att en mer detaljerad insikt i sin förbrukning leder till det önskade utfallet, en ökad medvetenhet och på så vis en sänkt förbrukning.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2018-08-28