Till innehåll på sidan

Social och miljömässig hållbarhet genom ett lokalt social nätverk

LocalLife är ett socialt nätverk för grannskap som tagits fram på KTH för att stärka den sociala hållbarheten, och som redan används för att lösa lokala problem i många fastigheter i Stockholm. Nätverket gör det möjligt att använda kollektiva mål och kollektiva belöningar, något som i flera studier visat leda till ett långsiktigt engagemang och motivation, till skillnad från individuella mål och belöningar.

Bakgrund

Det finns många ”rena” energi-appar som tyvärr inte används. Idén bakom det sociala nätverket LocalLife är att använda en behovsdriven approach där vi ger energi-feedback som användarna har nytta av i ett lokalt sammanhang.

Projektbeskrivning

Studentgrupper i kursen ”Smart Cities and Climate Mitigation Strategies” föreslår ett antal olika planer för en energikampanj – inklusive uppstart, enkäter som som mäter socialt kapital och energibeteenden, informationskampanjer, återkoppling och prisutdelnignar (exempelvis i form av foodtruck/gårdsfest för bästa trapphuset). För att kunna bli en del av studenternas projektarbete startas projektet redan i oktober, men absolut senast i november. Önskvärt vore att få tillgång till historiska data för lägenheterna så att vi kan göra mer rättvisa beräkningar.

Därefter samlas data in under ca 1–2 månader. Under denna tid skapar studenterna olika kampanjer för att minska elförbrukningen samt för att göra lastflytt med hjälp av LocalLife. Därefter utvärderas effekten av kampanjerna och jämförs med befintlig litteratur inom området. Baserat på resultaten från denna pilot, kan en större studie genomföras.

Detta görs inom ramen för kursen ”Smart Cities and Climate Mitigation Strategies” (MJ2685), och EU:s satsning på framtidens smarta elnät (InteGrid). KTH UrbanT, har sedan tidigare projektdatabaser och infrastruktur för att hantera och integrera stora mängder realtidsdata på hushållsnivå.

Genomförande

Metoderna vi använder är transdisciplinära:

  • Beteendepsykologi inom energibeteenden och socialt kapital (enkätbaserade)
  • HCI-forskning (utvärdering av olika typer av återkoppling)
  • Design Development Framework (utveckling av algoritmer som används i interventionen)

Mål

Utvärdering av en ny metod, för att via ett lokalt socialt nätverk – locallife – öka boendes ansvar för sin energianvändning som förberedelse för framtidens smarta elnät.