Till innehåll på sidan
Exterior Live-In Lab

“Learning happens in the course of the experiment itself”

Esther Duflo, The economist as a plumber, 2017

Testbäddar för ökad innovationstakt i bygg- och fastighetssektorn

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Våra multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i ett verkligt system.

KTH Live-In Lab Datapool

Datapoolen är vår portal för data från forskningsresultat och testbäddar. Den är öppen för studenter, lärare, forskare och samarbetspartners.

Aktuellt

Bengt Dahlgrens logotyp.
Foto: Bengt Dahlgren

Bengt Dahlgren blir ny centrumpartner i KTH Live-In Lab

Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren vill bidra till en mer hållbar och innovativ byggsektor och blir ny centrumpartner i KTH Live-In Lab. Satsningen...

Läs artikeln
Projektgruppen i "Samverkan för optimal drift i smarta byggnader"
Projektgruppen består av Jonas Anund Vogel, Maria Grunditz, Shima Dehvari, Tina Karrbom och Cyril Holm. Foto: Bengt Dahlgren.

Bengt Dahlgren Nytt skriver om optimal drift av smarta byggnader

Det senaste numret av Bengt Dahlgren Nytt innehåller en artikel om KTH Live-In Lab projektet "samverkan för optimal drift av smarta byggnader". I arti...

Läs artikeln
Ett hydrauliskt schema från rapporten som visar det centrala värmepumpssystemet.
Ett förenklat hydrauliskt schema från rapporten som visar det centrala värmepumpssystemet.

Ny rapport: Långsiktig prestandaövervakning av bergvärmesystem i byggnader

En nyligen släppt rapport diskuterar och analyserar prestandaövervakning av bergvärmesystem i kommersiella, institutionella -och flerfamiljshus. Rappo...

Läs artikeln
Jonas Anund Vogel
Jonas Anund Vogel

LIL Krönikan

En stelnad sektor kan inte tillgodogöra sig ny teknik

Samhällsbyggnadsektorn kan bidra till hållbar samhällsutveckling, men det kräver att branschen är beredd att granska sina egna grundvärderingar.

Några aktuella projekt på KTH Live-In Lab

Interiör med takventilation

Byggnader post corona

Ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, KTH, Lund universitet och Umeå universitet. Projektet syftar till att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god inomhusmiljö.

Planritning
Ny design av Testbed KTH för Co-kitchen projektet

Co-kitchen

Projektet fokuserar på nya lösningar för framtidens hållbara studentboenden. Visionen är att utveckla ett kollektivboende (co-living) som ligger i framkant i fråga om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kontakt

Finansiärer och centrumpartners

Einar Mattson logo
Vinnova logo
akademiska hus logo
Formas logo
Schneider logo
Smart Built logo
Energimyndigheten logo

Alla partners

Citering och referens