Till innehåll på sidan

Citering och referens

Referens för KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab, Stockholm, Sverige, www.liveinlab.kth.se

Erkännande:

Arbetet / detta paper / artikeln möjliggjordes med hjälp av data från / infrastruktur på KTH Live-In Lab. KTH Live-In Lab är en plattform med syfte att öka innovationstakten i den byggda miljön.