Till innehåll på sidan

KTH Live-In Lab Datapool

KTH Live-In Labs datapool är vår portal för forskningsdata från våra testbäddar (byggnader) och även forskningsresultat. Syftet är att samla in, lagra och dela data för att snabba upp innovationstakten i den byggda miljön. Datapoolen är öppen för KTH-studenter, lärare, forskare och samarbetspartners.

Vi utvecklar för närvarande vår Datapool med fokus på åtkomstkontroll för att kunna dela data enligt GDPR och andra regelverk. Tills allt är igång kommer det dock krävas en hel del arbete från KTH Live-In Lab för att på ett säkert sätt kunna dela och lagra data. Vi kommer kunna hjälpa alla som vill ha data, men innan vår Datapool är fullt fungerande kommer vi behöva ta ansökningarna i tur och ordning.

Den data som KTH Live-In Lab sparar är inte personligt känslig i sig, men den kan bli det om den delas. Därför måste de som vill ha data först göra en ansökan där syftet med insamlandet av data framgår.

Ansök om att starta ett projekt

För forskare och industripartners

För att få tillgång till data ansök om att starta ett projekt här: Testa produkt eller tjänst

För studenter och lärare

För att få tillgång till data, ansök här: Begär detaljerad data

Vår Datapool utvecklas i samarbete med KTH Digitalization Platform .

Datapool data flow