Till innehåll på sidan

Centrum- och projektpartners

KTH Live-In Lab är ett forskningscenter på KTH, bestående av fyra centrumpartner: KTH, Einar Mattsson, Akademiska Hus och Schneider Electric. KTH Live-In Lab har också flera projektpartners som är involverade i tvärvetenskapliga FoU-projekt, alltid i nära samarbete med forskare vid KTH och andra universitet.

KTH Live-In Lab, Illustration: Semrén & Månsson.
KTH Live-In Lab, Illustration: Semrén & Månsson.

Centrumpartners

KTH logo
akademiska hus logo
Einar Mattson logo
Schneider logo

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2021-04-12