Till innehåll på sidan

Rapporter

Framtidens delade boende: En rapport om hållbarhet i livsstil och bostad

I samverkan med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och flera branschkollegor har Akademiska Hus drivit ett samverkansprojekt för att få tydligare svar på hur vi utformar framtidens delade boende och Co-livingmiljöer.

Hela bygg- och fastighetssektorn behöver sänka sin miljöpåverkan och energianvändning. Samtidigt finns stora behov av fler bostäder och lokaler. Fler och fler människor bor ensamma idag samtidigt som bostadsbristen i ökar. Hur kan vi genom att dela mera minska behovet av resurser och kapital till ny bebyggelse? Kan kollektivt användande av våra byggda miljöer vara ett svar på dessa frågor, som bidrar till hållbarhet ur samtliga aspekter - socialt, ekologiskt och ekonomiskt?

Läsa och Ladda ner hela rapporten : Framtidens delade boende

GDPR och smarta byggnader

Rapporten, som är en del av projektet Digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn, ger kommersiella fastighetsaktörer vägledning kring hantering av data och visar hur arbetet med GDPR kan bli enklare. Cyril Holm, Juridiska institutionen på Stockholms universitet, har lett projektet i samverkan med KTH Live-In Lab, Filosofiska institutionen KTH, Akademiska hus, och HSB.

GDPR och smarta byggnader (pdf 1,5 MB)

Se fler rapporter på vår engelska sida: Reports

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2021-04-14