Till innehåll på sidan

Årsrapporter

Läs mer i våra årsrapporter om vad som hänt inom KTH Live-In Lab vad gäller forskning, utbildning, projekt, medarbetare, partnerskap och samverkan.

2022

Samverkan är vägen framåt för att lösa de tvärvetenskapliga utmaningar som den byggda miljön står inför, och under 2022 har vi arbetat aktivt med utveckling av rutiner, modeller och processer, samt nya webbplatser, och delat dessa med andra kompetenscentrum både inom och utanför KTH, nationellt såväl som internationellt. Läs mer om våra projekt, utbildningar och samarbeten i årsrapporten för 2022.

KTH Live-In Lab Annual Report 2022 (pdf 3,7 MB)

2021

2021 var ett år av samarbete och utveckling för KTH Live In Lab, med nya projekt, många aktiviteter kring outreach. Bengt Dahlgren blev ny centrumpartner.

KTH Live-In Lab Annual report 2021

2020

Under 2020 fick KTH Live-In Lab in 19 ansökningar, var involverat i 11 kurser och ett antal examensarbeten. Detta år utvecklade KTH Live-In Lab sin datapool vidare och stärkte teamet med vice föreståndare Davide Rolando.

KTH Live-In Lab Annual report 2020

2019

2019 omvandlades KTH Live-In Lab från en uppsättning separata projekt till ett fullt operativt forskningscentrum med fyra aktiva medlemmar: KTH, Einar Mattsson, Akademiska Hus och Schndeider Electric. Antalet projektlanseringar och anställda fördubblades också detta år.

KTH Live-In Lab_Annual Report 2019 .pdf (pdf 6,0 MB)