Till innehåll på sidan

Avgifter och finansiering för FoU

KTH Live-In Lab erbjuder en unik möjlighet till samfinansiering mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Vi har ett stort nätverk av intresserade forskare, företag och organisationer som gärna går in som partners eller finansiärer i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Genom att samverka med KTH Live-In Lab kan företag dubblera värdet av företagsintern FoU. Detta sker genom att tillsammans med KTH (och eventuellt fler företag/lärosäten) ansöka om medel för FoU med förtegets (och övriga företags) interna kostnader (tid, material etc.) som medfinansiering. Företag erhåller kunskap och spetskompetens utan att behöva anlita extern inhyrd kompetens. KTH kan koordinera det initiala ansökningsförfarandet eller stötta externa ansökande i den omfattning som behövs. Det uppstår även synergieffekter mellan olika projekt.

Skicka in er ansökan så att vi kan hitta samarbetspartners, finansieringsmöjligheter och även att starta projektering i syfte att kunna installera de produkter, sensorer eller annan teknisk utrustning som krävs för att möjliggöra test och forskning kopplat till just ert projekt.

Kostnad för projekt i KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab har en årlig kostnad för infrastruktur och personal vilken skall täckas. KTH Live-In Lab skall inte gå med vinst, vilket betyder att projekt som genomförs i KTH Live-In Lab skall bidra att cäcka de årliga kostnaderna. Grundfilosofin är att

  • student- och mindre forskningsprojekt inte betalar något
  • Kurser betalar för de timmar/resurser som används.
  • Större forskningsprojekt är KTH Live-In Lab gärna med vid skrivande av ansökan, och en kostnadspost som infrastruktur eller personal.
  • Industriprojekt betalar mellan 50 000 – 200 000 sek/år till KTH Live-In Lab, utöver projektspecifika kostnader för installationer/ombyggnationer etc. Storleken avgörs beroende på de resurser som projektet kräver, från enbart data till större ombyggnationer och skall täcka den tid KTH Live-In Lab lägger ner på att hantera projektet.