Till innehåll på sidan

Rapporter

Tjänstedesign för miljövänligt beteende i byggnadsmiljö

Hur kan tjänstedesignprocessen i byggnadsmiljöer implementera ett mänskligt såväl som datadrivet tillvägagångsätt? Slutrapporten är skriven av Elena Malakhatka, fofu-ingenjör, KTH och projektet genomfördes i samarbete med Electrolux, Schneider Electric, Vattenfall, Oura ring och Akademiska hus. KTH Live-In Labs testbädd användes i projektet för att testa servicekoncept designade med utgångspunkt i användarnas behov och erfarenheter.

Läs rapporten här: Service Design för pro-miljöbeteende och resurseffektivitet i KTH Live-in Lab

IEA HPT Annex 52 - Långsiktig prestandaövervakning av bergvärmesystem för kommersiella, institutionella -och flerfamiljshus

Diskussion och analys kring prestandaövervakning av bergvärmesystem i byggnader. Rapporten är skriven av Willem Mazzotti Pallard, doktorand, KTH, och baseras på en fallstudie genomförd i en av Live-in Labs testbäddar.

Läs rapporten på engelska här: IEA HPT Annex 52 - Long-term performance monitoring of GSHP systems for buildings (pdf 4,4 MB)

Kompetensbehov för framtidens smarta byggnader

Vilka ingenjörskompetenser krävs för planering, uppförande och förvaltning av framtidens smarta och hållbara byggnader? Rapporten är skriven av Per Fagrell, postdoktor ITM Lärande, KTH, och bygger på en intervjustudie genomförd med projektpartners från KTH-Live In Lab.

Kompetensbehov för framtidens smarta byggnader (pdf 173 kB)

Framtidens delade boende: En rapport om hållbarhet i livsstil och bostad

I samverkan med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och flera branschkollegor har Akademiska Hus drivit ett samverkansprojekt för att få tydligare svar på hur vi utformar framtidens delade boende och Co-livingmiljöer.

Hela bygg- och fastighetssektorn behöver sänka sin miljöpåverkan och energianvändning. Samtidigt finns stora behov av fler bostäder och lokaler. Fler och fler människor bor ensamma idag samtidigt som bostadsbristen i ökar. Hur kan vi genom att dela mera minska behovet av resurser och kapital till ny bebyggelse? Kan kollektivt användande av våra byggda miljöer vara ett svar på dessa frågor, som bidrar till hållbarhet ur samtliga aspekter - socialt, ekologiskt och ekonomiskt?

Läsa och Ladda ner hela rapporten : Framtidens delade boende

GDPR och smarta byggnader

Rapporten, som är en del av projektet Digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn, ger kommersiella fastighetsaktörer vägledning kring hantering av data och visar hur arbetet med GDPR kan bli enklare. Cyril Holm, Juridiska institutionen på Stockholms universitet, har lett projektet i samverkan med KTH Live-In Lab, Filosofiska institutionen KTH, Akademiska hus, och HSB.

GDPR och smarta byggnader (pdf 1,5 MB)

Se fler rapporter på vår engelska sida: Reports