Till innehåll på sidan

Användarfeedback i realtid: inomhuskomfort i studentlägenheter

Test av webbaserad app som kan användas för att i realtid ge feedback om boendes upplevda inomhuskomfort.

Projektbeskrivning

Vi har utvecklat en användarvänlig webbaserad app som personer i en byggnad kan använda, för att i realtid ge feedback om deras upplevda inomhuskomfort. Feedbacken är tänkt att hjälpa både de som driftar byggnaden samt för att förbättra välmående hos dem som nyttjar byggnaden.

Web-appen används för nuvarande av studenterna som bor i de fyra lägenheterna vid KTH Live-In Lab. Studenterna använder web-appen för att meddela när de tycker att det är för kallt, för varmt, för mycket ljud eller för att helt enkelt meddela oss om någon annan aspekt relaterad till deras inomhuskomfort.

Forskningsprojektet är finansierat av Energimyndigheten (länk); där syftet är att utvärdera relationen användare – inomhuskomfort – sensorer – kontrollsystem – energieffektivitet, för att kunna föreslå både komfortabla och hållbara inomhusmiljöer.

Genomförande

Projektet syftar till att skala upp pilotstudien hos Live-In Lab lägenheterna, genom att testa web-appen vid Akademiska Hus student lägenheter, Draconis.

Undersökningen är planerad att pågå till slutet av 2020, med en möjlighet att bli förlängt under 2021 för att kunna generera data under en längre tidshorisont.
Frivilliga hyresgäster kommer att använda mobil appen för att ge feedback i realtid om upplevd inomhuskomfort.

Vi önskar också att organisera workshops för att diskutera resultat och förbättringar av appen, i närtid genom zoom. Hos hyresgäster som deltar i projektet kommer en sensor att installeras som mäter temperatur, relativ fuktighet, luftkvalitet och möjligtvis även elförbrukning. All data som genereras kommer att vara helt anonym och användas endast inom projektet. Deltagare i projektet kan när som helst avsluta sitt deltagande utan särskild anledning.