Till innehåll på sidan

Byggnader och användarbeteende

Genom att koppla byggnadsverksamheten med slutanvändarnas behov genom vardagliga tjänster bygger vi en bättre förståelse för användarnas beteendemönster i allmänhet och potentialen för mer miljövänliga beteendemönster, särskilt på systematisk nivå. Ett sådant tillvägagångssätt är vettigt för en långsiktig vision för hållbara byggnader och människors liv inuti.

Kort rapport från seminariet

Diskussionerna leddes av Elena Malakhatka, doktorand och forskare vid KTH. Elena började med att ge en översikt över forskning i KTH Live-In Lab i allmänhet men med fokus på egen forskning. Detta följdes av fyra presentationer från personer från både akademin och industrin. Efter presentationerna och en kort paus ägde en livlig diskussion.

Presentationer

 - Elena Malakhatka, KTH - Behavioural science & Building engineering & Service design (pdf 2,4 MB)

- Pernilla Hagbert, KTH, Gendered Sustainability- Norm-critical explorations of energy practices for everyday transitions. (pdf 1,2 MB)

- Sara Ilsted, KTH- Co-kitchen project (pdf 3,1 MB)

- Christian Lunden, Nordic choice Hotels- User behaviours in the hotels (pdf 4,1 MB)

- Agnieszka Zalejska Jonsson, KTH- Consumer and occupant pro-environmental choice and behaviour (pdf 851 kB)

Det kommer att vara ett fortlöpande fokus för många forskargrupper vid KTH som tar lite olika tillvägagångssätt. Ändå siktar alla i samma riktning: En bättre förståelse för att utforma bättre levnadsmiljöer för en hälsosam och miljövänlig framtid. Dessutom betonar covid-19 strävan efter våra hem, som blir multifunktionella utrymmen för liv, arbete och underhållning. De flesta av talarna betonade ett brådskande behov av att fokusera på det mänskliga centrerade tillvägagångssättet för framtida byggnader och de nuvarande utrymmena vi har för att ombygga dem till något, vad som behövs för slutanvändare idag.

Donald Normans citat har blivit en bra sammanfattning av mötet:

“We must design for the way people behave,

not for how we would wish them to behave.”

Ytterligare artiklar från publiken

Achieving sustainability transitions in residential energy use across Europe: The importance of problem framings - ScienceDirect (pdf 556 kB)

Converging Conventions of Comfort, Cleanliness and Convenience | SpringerLink (pdf 152 kB)

End-user activities context information management framework for sustainable building operation (pdf 1,5 MB)

Delar av Live-Session inspelade