Till innehåll på sidan

Byggnadsventilation post corona

Byggnader efter corona – hur designar vi ventilationssystem som minimerar effekter relaterade till virus och bakterier?

Aldrig förr har inomhusmiljö med fokus på god ventilation varit så viktig som det senaste året. Att minimera coronavirusets spridning inomhus är en stor utmaning, och därför har fem forskare från KTH och LTH och två industriexperter bestämt sig för att agera. Den 28 januari samlades forskarna och experterna i ett ”Live-Session” för att diskutera problemaspekter kring virusspridning, ventilationssystem, boendebeteende osv. Detta med syfte att starta ett eller flera gemensamma forskningsprojekt och bidra till att framtidens byggnader uppförs med kommande pandemier i beaktning. Kort sagt, att byggnadsventilationen möjliggör riskfri inomhusvistelse trots virus likt corona.

Som moderator och inledande talare deltog Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-in Lab och Forsknings- & Innovationschef på Bengt Dahlgren. Sedan förljde presentationer av Sasan Sadrizadeh från KTH, Jakob Löndahl, Aneta Wierzbicka och Birgitta Nordqvist från LTH, Jimmy och Tonny ÅStröm från Tovenco och sista talare var Tomas Engdahl från Bengt Dahlgren.

Nu pågår sammanställning av material från 28 januari, och formulering av forskningsfrågor. Följande parter har hittills visat intresse att gemensamt undersöka byggnadsventilation och corona: KTH, LTH, Chalmers, Bengt Dahlgren, Tovenco, Geberit, Avidicare.

Är du intresserad av att medverka i forskning och utveckling, eller att medverka till möjliggörandet av forskning och utveckling? Kontakta i så fall Jonas Anund Vogel, javogel@kth.se, 087907446

Presentationer

Live-Session Filminspelning