Till innehåll på sidan

USB-C för energismarta byggnader

Ochno utvecklar en plattform för förenklad integrering av USB-C uttag i fastigheter, mätning av eldistribution, styrning av anslutna enheter och minskad elkonsumtion.

Graphics interface
Bild från Ochno

Bakgrund

Framtidens smarta och energieffektiva byggnader innehåller en väldigt stor mängd styrbar elektronik, LED-lampor och mycket elkonsumtion går också till att ladda olika enheter och batterier.

Dagens infrastruktur baserat på enkelriktad växelström mellan 120V – 230V och olika parallella trådbundna och trådlösa standarder för kommunikation och styrning inte är optimal ur ett antal perspektiv. USB Type-C (eller USB-C) är en ny standard från konsumentelekronikindustrin för styrbar eldistribution och höghastighetskommuniktion som genom som volym, framtida penetration och kraftfulla egenskaper skulle kunna utgöra ett bättre alternativ som är mer anpassad för framtida behov i våra fastigheter.

Projektbeskrivning

Ochno utvecklar en plattform och molntjänst som gör det enkelt att integrera USB-C uttag i fastigheter, mäta all eldistribution, styra anslutna enheter och även genom att ansluta dessa direkt till lokala solpaneler via likström, minska elkonsumtionen med 5%–15% genom minskade konverteringsförluster.

Genomförande

I KTH Live-In lab så får varje studentrum 6 st integrerade USB-C uttag som kan leverera upp till 100W / uttag och användas för strömförsörjning utan att behöva använda laddare eller nätadapter och internetanslutning för datorer, mobiler och tablets. Ett antal fristående smarta LED-lampor kommer också att anslutas till dessa uttag.

Med hjälp av en mobil applikation kan användaren välja att styra laddning av enheter till när det är ett överflöd av elproduktion på solpanelerna, och på det sättet hjälpa till med att balansera lokal elproduktion och elkonsumtion.

Läs mer om projektet på Ochnos webbplats

Ansvarig

Olof Eremis

Skolor

ITM ETT

Samarbetspartners

Ochno AB
www.ochno.se

Forsknings / utvecklingsområden

Elfördelning, energihantering, IT-system

Tidsramar

1-2 år