Till innehåll på sidan

Säkerställd hållbarhet och jämlikhet för vatten- och energisystem – SEQWENS

Projektets långsiktiga mål att säkerställa övergången till ett koldioxidsnålt samhälle med fokus på vatten, värme och bostäder, för att undvika storskaliga störningar av dessa kritiska funktioner och oavsiktliga effekter som innebär social orättvisa.

Waterpipes hallway testbed KTH
Värmeväxlare för avloppsvatten.

Läs mer på projektets engelska sida: Ensuring sustainability and equality of water and energy systems during actor-driven disruptive innovation – SEQWENS