Till innehåll på sidan

Nytt Projekt : KTH BigDataBase och aktivering av datadelning

Illustration core lab
Publicerad 2020-04-07

Projektet syftar till att krav ställa och implementera en databas som på ett skalbart sätt hanterar stora datamängder med initialt fokus på fastighets- och brukardata samt data från städer

Projektet syftar till att ta fram strukturer för informationshantering och spridning av data från främst verksamheter inom KTH. Dessa strukturer testas genom att bygga upp en fullskalig databas för KTH Live-In Lab och KTH-MIT Senseable Stockholm Lab. Strukturerna skall vara generiska och kunna användas för framtagande av databaser för andra sorters data. Data skall på ett säkert och pålitligt sätt kunna göras tillgänglig till olika aktörer. Problemställningar som datakvalité, skalbarhet och kommunikationshastighet tas i beaktning.

Läsa mer i KTH BigDataBase and Enabling Data Sharing

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-04-07