Till innehåll på sidan

Ny rapport: Långsiktig prestandaövervakning av bergvärmesystem i byggnader

Ett hydrauliskt schema från rapporten som visar det centrala värmepumpssystemet.
Ett förenklat hydrauliskt schema från rapporten som visar det centrala värmepumpssystemet.
Publicerad 2022-01-14

En nyligen släppt rapport diskuterar och analyserar prestandaövervakning av bergvärmesystem i kommersiella, institutionella -och flerfamiljshus. Rapporten baseras på en fallstudie genomförd i en av Live-in Labs testbäddar.

Rapporten innehåller information om samt en prestandaanalys av en av KTH Live-in Labs testbäddar. Testbädden utgörs av tre byggnader på KTH huvudsakliga campus och består bland annat av 305 studentbostäder, 12 borrhål, 3 bergvärmepumpar, värmeåtervinning via ventilation och avloppsvatten och 667 solpaneler. Rapporten adresserar och diskuterar även mer allmänna faktorer såsom datakvalitet och validering. Rapporten innehåller också en osäkerhetsanalys och designöverväganden. Rapporten släpptes i november 2021 och är en del av Annex 52 arbete.

Det långsiktiga målet med Annex 52 är att skapa och kartlägga ett bibliotek av kvalitativa långsiktiga mätningar av GSHP systemprestanda för kommersiella och institutionella byggnader samt flerfamiljshus. Biblioteket kommer hjälpa byggherrar, designers och tekniker att utvärdera, jämföra och optimera GSHP system. Detta kommer i sin tur leda till både ekonomiska och energimässiga besparingar.

Läs mer om Annex 52: heatpumpingtechnologies.org/annex52/

Rapporten är huvudsakligen skriven av Willem Mazzotti Pallard vid KTH med stöd från andra medarbetare inom Annex 52.

Läs rapporten: IEA HPT Annex 52 - Long-term performance monitoring of GSHP systems serving buildings (pdf 4,4 MB)

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2022-01-14