Till innehåll på sidan

”Hur kan byggnader stödja oss i våra dagliga aktiviteter?”

An image of James McHale and Elena Malakhatka.
Foto: Memoori Research
Publicerad 2021-06-10

Elena Malakhatka på KTH Live-in Lab om senaste nytt angående projektet Tjänstedesign för miljövänligt beteende i byggnadsmiljö.

Doktoranden och projektledaren Elena Malakhatka arbetar för närvarande med KTH Live-in-Lab (LIL) på ett nytt tillvägagångssätt för människocentrerad tjänstedesign för den byggda miljön, med fokus på hållbarhet.

Forskningsprojektet – Tjänstedesign för miljövänligt beteende i byggnadsmiljö (engelska)  – ska bidra till ökad kunskap om hur ett integrerat tillvägagångssätt som iterativt skapar rätt datainsikter inte bara kommer att förbättra människors livskvalitet och bekvämlighet inomhus utan också bidra till mer hållbara städer genom effektivare utnyttjande av knappa resurser som energi och vatten.

Elena Malakhatka utvecklar: ”Projektet fokuserar på tjänstedesignprocessen utifrån användarnas behov och upplevelser, och tillhandahåller ett systematiskt förfarande som kopplar ihop dataanalys med människocentrerad tjänstedesign. Det är först när vi förstår slutanvändarnas beteendemönster och preferenser som vi kan skapa potentiella strategier för beteendeförändringar och vanor som är utformade för att vara mer miljövänliga. Dessutom undersöker vår studie olika intressenters roll i processen med att förändra beteenden på ett sätt som gynnar miljön. Vi föreslår också några metoder för samskapande av de nya tjänsterna med flera intressenter.”

Under tiden som hon drivit projektet, som en del av sin doktorandutbildning, har Malakhatka skrivit och bidragit till artiklar och rapporter om tjänster och användare. Den senaste, som hon skrivit tillsammans med Liridona Sopjani and Per Lundqvist, har titeln “Co-Creating Service Concepts for the Built Environment Based on the End-User's Daily Activity Analysis: KTH Live-in-Lab Explorative Case Study".

Rapporten publicerades tidigare i år på MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) i den vetenskapliga tidskriften Sustainability. Publiceringen gjordes i en särskild utgåva på temat “Innovation Management in Living Labs”. MDPI är “open-access”, samtliga rapporter är fritt tillgängliga.

Läs hela rapporten här: Co-Creating Service Concepts for the Built Environment Based on the End-User’s Daily Activities Analysis: KTH Live-in-Lab Explorative Case Study  

”Den här rapporten är en produkt av ett samarbete mellan flera intressenter inom KTH Live-In Lab och de studenter som bor där [i co-living]. Projektet genomfördes med stöd från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram 'Design för energieffektiv vardag'", säger Elena Malakhatka.

Huvudhypotes

Tjänstdesignprocesser, skräddarsydda genom analys av användarnas dagliga beteenden i den byggda miljön, kommer att ge oss en bättre förståelse för användarnas beteendemönster i hemmet i allmänhet och peka på potentiella områden för vilka man kan skapa strategier för beteendeförändringar som gynnar miljön i synnerhet.

Huvudsakliga problemformuleringar

  • Hur kan vi implementera ett människocentrerat och datadrivet tillvägagångssätt för tjänstedesignprocessen?
  • Hur kan tjänster utformas så att de blir resurssparande?

Case-studier

  • Sustainable kitchen project: food-related behaviour analysis (Matrelaterad beteendeanalys)
  • Personalised thermal comfort modelling with the use of wearable ”Oura ring” device (Personligt anpassad inomhustemperatur med hjälp av den smarta hälsoprylen ”Oura Ring”)
  • Space as a service: potential to re-purpose underused spaces (Utrymme som en tjänst: potential för återanvändning av underutnyttjade utrymmen)

Resultat

  • Nya tjänster relaterade till hållbara vanor inom livsmedelsdesign kan leda till en minskning av elförbrukningen med 7-10 % och en minskning av vattenförbrukningen med 5-7 %.
  • Tjänster relaterade till välbefinnande kan leda till en minskning av elförbrukningen med 5-7 % och öka den totala användarupplevelsen (UC) med 10-15 %

Memoori i samtal med KTH-doktoranden Elena Malakhatka

James McHale, vd på Memoori Research, och Elena Malakhatka diskuterar flera intressanta ämnen i detta dryga halvtimmessamtal på temat “Driving Smart Building Innovation Through Academia!”.

Se samtalet nedan om du är nyfiken på bland annat fördelarna med nätverkskonstellationer inom living labs, råd till företag som vill samverka med akademin och hur Elena Malakhatka anser att KTH Live-in Lab främjar entreprenörsanda och innovation.

 Vidare läsning inom ämnet

Ombyggnationen av Testbed KTH 3.0 i full gång

Co-living: “Det bästa av två världar”  (Intervju med de fem studenterna som bodde i KTH Live-In Labs co-living studieåret 2020/2021.)

Co-Kitchen: Intervju med Susanne Malmgren på Akademiska Hus

  Co-Kitchen: Intervju med Sara Ilstedt och Martin Sjöman vid KTH