News

 • Dinner at KTH Live-in Lab

 • Life at the Live-In Lab: My expectations as one of the first-ever residents

 • Seminar About Testbed Innovation 18 May

  Published May 31, 2018
  A super interesting seminar about the development within KTH Live-In Lab was the best way to start the weekend.

 • Newsletter April 2018

  Published Apr 16, 2018
  Learn about the latest developments @ KTH Live-In Lab!

 • Byggdagbok april 2018

  Published Apr 16, 2018
  Arbetet går framåt på testbed KTH och nu börjar väggarna, badrummen och många tekniska bitar att komma på plats. Just nu är det elektrikerna som är där och jobbar.

 • KTH Live -In Lab – Testbäddar för ökad innovation

  Published Mar 26, 2018
  KTH, Akademiska Hus, Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric möjliggör tillsammans med VINNOVA en utökning av antalet testbäddar inom KTH Live-In Lab. Därmed går KTH Live-In Lab under 2018 från att förknippas med en fysisk testbädd till att bli en plattform som hanterar multipla testbäddar.

 • New heat pump at KTH Live-In Lab

  Published Mar 12, 2018
  The new heat pump from Thermia has arrived at KTH Live-In Lab. Its high level of performance will enable complex inputs and potentially better thermal and hydraulic characterization of borehole heat exchangers.

 • Årets första nyhetsbrev är ute!

  Published Feb 26, 2018
  Detta nyhetsbrev berättar om vad som händer just nu i KTH Live-In Lab, så som ett utökat antal testbäddar, att potentiella boende snart kan ansöka och att nästa Live-event är den 18 maj.

 • Byggdagbok januari 2018

  Published Feb 14, 2018
  Innovationslägenheterna kommer snart börja ta form. Än så länge har bygget fokuserat på instalationer så som ventilation, sprinkler, brandtätning osv. Ytterväggarna på lägenheterna är i stort klara och dessa nu vita väggar samt installationerna ovan lägenheterna kommer framöver belysas. Detta dels av rent estetiska skäl, men även för att möjliggöra forskning kring hur man kan arbeta med ljus i framtidens smarta och hållbara byggnader. Nedan följer en detaljerad beskrivning av några arbetsmoment.

 • The Construction has Commenced!

 • Nytt forskningsprojekt godkänt av VINNOVA

  Published Nov 22, 2017
  VINNOVA beviljade den 19 november 2017 finansiering till KTH och Karolinska Institutet gällande en studie kring ”Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier”.

 • Kv. Forskningen vinner internationellt pris för innovation och hållbarhet

  Published Nov 22, 2017
  Einar Mattsson har vunnit priset "Best Property Innovation and Sustainability Award 2018"

 • Nu har de första studenterna flyttat in!

  Published Nov 01, 2017
  För några veckor sedan var det dags för den officiella invigningen av projektet som kommer bli ett av Sveriges största plusenergihus och en plattform för framtida bostadsforskning.

 • Ny Industridoktorandtjänst hos Akademiska Hus i samarbete med KTH Live-In Lab

  Published Sep 06, 2017
  Akademiska Hus äger och förvaltar Sveriges akademiska byggnader. Nu utlyser de en industridoktorandtjänst i samarbete med KTH Live-In Lab. Doktorandtjänsten kommer fokusera på området Big Data och energioptimering.

 • Systemhandlingar för Innovationsmiljön

  Published Aug 28, 2017
  Projekteringen av innovationsmiljön inom KTH Live-In Lab är nu färdigställd. Byggnationen påbörjas nu under hösten och inflytt beräknas till tidig vår. Nedan finner du systemhandlingarna från arkitekten Semrén & Månsson för KTH Live-In Lab.

 • Innovativt borrhålsprojekt initieras nu i KTH Live-In Lab

  Published Aug 24, 2017
  Projektet om förbättrad borrhålsteknologi har godkänts för finansiering av Energimyndigheten och kommer nu testa sin teknik i KTH Live-In Labs testbädd. Projektet backas med circa 3 miljoner från Energimyndigheten och resten är s.k. "co-financing" från övriga projektdeltagare. Projektet samlar en stor skara aktörer däribland Akademiska Hus, Avanti System, Bengt Dahlgren, Climacheck Sweden, Einar Mattsson med flera.  Resultaten publiceras och sprids i populärvetenskapliga och branschspeficika tidskrifter, för att möjliggöra bättre bergvärmesystem

 • Philosophy students from Twente University discuss KTH Live-In lab

  Published Mar 17, 2017
  During the W.T.S. Ideefiks study trip to Stockholm, the group of philosophy students from the University of Twente visited the KTH multiple times, each visit having a different theme. The visit which included the Live-in Lab session had the theme ‘Architecture’. In the text below you can read their account of the visit.

 • Akademiska Hus invests in development and in promotes innovation

  Published Dec 12, 2016
  Akademiska Hus is one of the countries largest real-estate companies. Our mission is to, together with universities in Sweden, strengthen Sweden’s status as a knowledge nation. We do this through construction, development and maintenance of environments for education, research and innovation. Our buildings are dispersed over the entire country – from Luleå in the north to Malmö in the South. Around 300 000 people study, conduct research and otherwise work in our buildings every day.

 • Arkitektkopia joins the KTH Live-In Lab collaboration

  Published Dec 01, 2016
  Arkitektkopia joins the KTH Live-In Lab collaboration and provides licenses to their project toolkit Byggnet for the projecting of the testbed.

 • KTH Live-In Lab is Live - Recorded presentations

  Published Oct 06, 2016
  On the 6th of October a group of the KTH Live-In Lab collaborators were invited to share their perspectives on the current development of the testbed. The afternoon showcased the initial design and constellation of the the test infrastructure, the current and coming test and research projects as well as the current trends within the construction and housing sectors regarding innovation and development. The presenters included the director of KTH Live-In Lab, the owner of the construction project, two government agencies that have rendered their support, education representatives, researchers and companies. All contribute to fill the testbed with possibilities and concrete projects that have the potential to accelerate change in the construction and real-estate sectors

Top page top