Till innehåll på sidan

Testbädd EM

Testbädd EM består av 305 studentlägenheter och är belägen på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden består av tre byggnader med bärande ytterväggselement av betong. Normallägenheter är på 19.5 kvm och samtliga lägenheter har eget kök och duschrum. Byggnaderna har en gemensam tvättstuga och ett postrum.

Illustration of Testbed EM, exterior and cutaway
Testbädd EM

Om testbädd Einar Mattson

Byggnaderna är plusenergihus. Byggnaderna värms upp genom förvärmd tilluft. Varmvatten och värme genereras via värmepumpar kopplade till 12 borrhål med total längd på 3600m, och ett antal av hålen har fiberoptik installerade för temperaturmätning längdleds. Takytorna är täckta av solceller, totalt 1150kvm. Det finns totalt 50 avloppsvärmeväxlare installerade, både vertikala och horisontala. Från- och tilluft kan justeras i samtliga lägenheter. Varmvatten, el, CO2, ljus mäts i samtliga lägenheter. Styr-och kontrollsystem är möjliga att påverka i forskningssyfte.

Systemöversikt testbädd EM (Einar Mattson)

Systems overview Testbed EM illustration

Sensors

temperatur

Närvaro

C02

Varmvatten

ENHETER

Tryck (Pa)

Temperatur (°C)

CO2 (ppm)

Systemet

Ventilationsövervakning - Airflow och Tin, Tout

Elmätning - mätningar (Elförbrukningen övervakas på individuella uttag)

DHW - Domestic hot water

Värmeväxlare för avloppsvatten.

Solceller

Bergvärme

Data

Datalagring, säkerhet och tillgänglighet

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-04-18