Publikationer

Slutrapporter och övriga publikationer från KTH Live-In Lab.

GDPR och smarta byggnader – En undersökning av teknik, individ och samhälle i framtidens smarta byggnader

Rapport april 2019

Vi fokuserar i den här rapporten på hur man gör det enkelt att bygga kommersiella smarta hus, och att visa hur behandling av personuppgifter enligt GDPR kan göras så enkelt som möjligt. Målet är att ge vägledning för hur kommersiella fastighetsägare kan arbeta med smarta byggnader i relation till GDPR.

Skriven av Cyril Holm, Jonas Anund Vogel, Marco Molinari
Tillsammans med Barbro Fröding, Katarina Bäcklund, Elin Persson och Robin Roy

GDPR och smarta byggnader (pdf 1,5 MB)

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2019-05-04