Till innehåll på sidan

Stefan Ränk får KTH:s pris för industrisamverkan

Stefan Ränk mottar KTH:s pris 2023 för årets industrisamverkan.
Stefan Ränk mottar KTH:s pris 2023 för årets industrisamverkan. Foto: Studio Slakthuset
Publicerad 2024-04-16

Fredagen den 12 april tog Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk emot KTH:s medalj för sitt arbete med industrisamverkan mellan akademi och näringsliv. Detta skedde under högtidliga former på KTH:s professorsinstallation på Grand Hôtel. Utöver medaljen får Stefan Ränk rikta en halv miljon kronor av KTH:s medel till ett forskningsprojekt.

"Jag har valt att rikta bidraget om en halv miljon kronor till forskning om hur vi med AI kan förbättra planering av underhåll i befintliga byggnader så att renovering eller utbyte av material görs vid rätt tidpunkt, i rätt omfattning till rätt kostnad. Det är en resursoptimering som kan bidra till ökad hållbarhet i fastighetsbranschen," berättar Stefan Ränk.

Utdrag ur KTH:s motivering till valet av Stefan Ränk som pristagare

”I syfte att utveckla och utmana byggsektorn tillsammans med akademin initierade Stefan en historisk satsning genom Einar Mattsson AB att möjliggöra KTH Live-In Lab. Sedan bildandet år 2017 har över 60 forskningsprojekt genomförts med sammanlagd budget på runt en halv miljard kronor. Projekt där merparten handlat om kopplingen mellan teknik och människa i syfte att möjliggöra framtidens hållbara byggnader. Stefan har även bidragit till skapandet av ett nytt kompetenscentrum, Dig-IT Lab där 14 företag och 13 universitet från 9 länder samverkar kring digitalisering i samhällsbyggnadssektorn.”

”Stefans vilja att utveckla sektorn, inte ensam utan tillsammans med andra parter, är beundransvärd och nyckeln till framgång. Han lyfter medarbetare och samverkansparter men tvekar inte att själv ta plats utan engagerar sig i debatter och framhåller sina åsikter. Åsikter som genomsyras av hantverksskicklighet, heder, innovation och viljan till samverkan. Stefan Ränks stora engagemang inom samhällsbyggnad har bidragit till att skapat nya banbrytande infrastrukturer och forskningsprojekt, där teknik och människa samverkar. Stefans otroliga överblick rörande allt från teknik och ekonomi till politik och etik gör honom till en värdig kandidat för priset för industrisamverkan.”

Om KTH:s pris för industrisamverkan

KTH:s pris för industrisamverkan inrättades 2007 och uppmärksammar och premierar goda insatser för att främja en djup och nära samverkan mellan industri och akademi. Priset delas ut en gång per år och 2023 går till Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk. Han är den förste från bygg- och fastighetsbranschen som erhåller priset. Bland de tidigare pristagarna återfinns bland andra Henrik Henriksson, Martin Lundstedt, Sara Mazur och Carl Bennet.

Läs mer om priset här: www.kth.se/om/mot/priser/kth-s-pris-for-industrisamverkan-1.429634