Till innehåll på sidan

Potentiellt energisparande i gröna och smarta högskolebyggnader outnyttjat

testbed AH
Testbädd Akademiska hus.
Publicerad 2023-12-21

En studie genomförd av Katarina Bäcklund et al. utforskar energimedvetenhet och energisparande beteenden hos användare av en högskolebyggnad med smart teknologi, en byggnad som också agerar som en testplattform för KTH Live-in Lab.

Artikeln ”In Search for Untapped Energy-Saving Potential in Green and Smart Higher Educational Buildings—An Empirical Case Study Involving the Building Occupants” undersöker åsikter och beteenden hos användare av gröna och smarta högskolebyggnader. Artikeln belyser den potentiella påverkan av användarnas uppfattning om byggnadens drift på deras beteende. Analysen av 300 svar på en enkät visade att användarna uppvisar energimedvetenhet och medvetenhet om energisparande beteenden.

Studien undersöker specifikt Digitala Rumspaneler (DRP), en viktig funktion för temperaturbekvämlighet, och finner att 70% av användarna inte var medvetna om deras funktion, vilket tillskrivs kommunikations- och användarvänlighetsproblem. Artikeln betonar vikten av effektiv interaktion med byggnadssystem för att realisera energisparande möjligheter och erbjuder värdefulla rekommendationer för framtida forskning inom detta område.

Läs artikeln här: https://doi.org/10.3390/buildings13123103