Till innehåll på sidan

Nytt projekt för yteffektivisering och smarta boendelösningar

Lotta Sjödin, projektledare Ikano Bostad (NyTeknik, 2016).
Publicerad 2019-02-20

Urbanisering är en global trend och för att fler ska få plats i urbana miljöer krävs nya, smarta boendelösningar där ytor och resurser används på ett effektivt sätt. Ikano Bostad startar nu ett projekt med innovationsbidrag från Vinnova, som skall driva utvecklingen av yteffektiviserade bostäder.

Projektet med FlexRum och FlexFörvaring utgår från tekniska lösningar och används för att skapa flexibla ytor i bostaden samt smart, lättillgänglig och yteffektiv förvaring med hjälp av flyttbara väggar. Projektet har som mål att åstadkomma en produktionsanpassning, kostnadsreducering av produkten samt förenkla möjligheten att utföra servicearbete på den.

"Globalt finns aktörer som skapat unika lösningar, men ingen som driver utvecklingen på en bredare front, till en prislapp som fler har råd med. Många har ibland behov av ett extrarum, men inte möjlighet att betala för detta." skriver Ikano Bostad i deras projektanmälan. En del i reduktionen av kostnaden för produkten är att hitta funktionslösningar som kräver färre komponenter och mindre material. Detta bidrar på så sätt även till att produkten gör ett mindre avtryck på miljön. Genom kostnadsreduceringen kommer produkten kunna köpas av en bredare marknad där kravet på ekonomiska resurser inte är lika högt.

Beräknad tid för projektet är sex månader och medverkande är:

Lotta Sjödin, Ikano (Projektledare), Joans Anund Vogel, Föreståndare KTH Live-In Lab, Arash Golshenas, Leverantör SMF, OIM/Lito, Krister Falk, Kartläggning av flexväggar, RISE, Charlie Gullström, Arkitekt KTH, Nanette Weisdal, Expert produktutveckling IKEA.