Till innehåll på sidan

Nytt projekt beviljat: Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader

Publicerad 2019-02-12

Användning av styrsystem i byggnader blir en allt mer angelägen teknik för att effektivisera energianvändning. Energimyndighetens stöd till det nya projektet avser utveckligen av tillämpbara system för optimering av byggnader i drift.

Projektet avser att beräkna kvantiteten av den ineffektiva energianvändningen förorsakad av vanliga felaktigheter och brister i byggnaders system. Syftet med projektet är även att ge riktlinjer för kostnads- och energieffektiv design och implementering av intelligenta övervaknings- och kontrollsystem för byggnader.

Begreppen intelligenta kontrollsystem i byggnader och fastighetsautomation växer sig allt större och ett behov finns nu att utnyttja den informations- och mätteknik som finns tillgänglig för att utveckla verkliga system för energieffektivisering. Nu startar ett nytt projekt hos KTH Live-In Lab finansierat av Energimyndigheten, som skall driva utveckligen av kontrollsystemen framåt för att uppnå energieffektiva byggnader i en snabbare takt. 

Partners för detta projekt är KTH Energiteknik, Botrygg, Akademiska Hus och Tovenco. Summan för stödet uppgår till totalt 6.6 mn SEK.