Till innehåll på sidan

Ny studie från KTH Live-In Lab i facktidskriften Energy Proceedings

study cover
Publicerad 2022-09-16

Ny studie beskriver KTH Live-In Labs vision och tekniska funktioner, och hur testbäddarna kan bidra till snabba på innovationstakten inom byggsektorn.

KTH-forskarna Marco Molinari, Jonas Anund Vogel, Davide Rolando, alla tre med koppling till KTH Live-In Lab, har publicerat en studie i facktidskriften Energy Proceedings, med titeln ”Using Living Labs to tackle innovation bottlenecks: the KTH Live-In Lab case study”.

Studien tar upp den betydelse som testbäddar och Living Labs har för att testa lösningar inom byggnadssektorn, och därmed korta tiden för införandet av nya lösningar och innovationer i byggnader. Arbetet beskriver KTH Live-In Labs vision, förhållningssätt och tekniska funktioner, samt ger en översikt över de tvärvetenskapliga projekt som det har möjliggjort.

Using Living Labs to tackle innovation bottlenecks: the KTH Live-In Lab case study (Eng)

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2022-09-16