Till innehåll på sidan

Ny avhandling: digital transformation med människan i centrum

Katarina Bäcklund
Katarina Bäcklund spikar sin avhandling Human-Centric Operations of Smarter Higher Educational Buildings in Sweden.
Publicerad 2024-06-04

Katarina Bäcklunds forskning visar att smarta byggnader ännu inte är tillräckligt smarta. Och att all data är inte smart data. Det finns mycket kvar att göra innan den digitala transformationen på allvar kan användas för att drifta byggnader med bättre inomhuskomfort och lägre energianvändning.

Den 16 maj spikade Katarina Bäcklund sin avhandling Human-Centric Operations of Smarter Higher Educational Buildings in Sweden på KTHB, två dagar senare försvarade hon den på KTH.

Vad handlar din avhandling om?

– Min centrala forskningsfråga handlar om hur digital transformation kan nyttjas för att drifta hållbara byggnader med fokus på användarna. Avhandlingen är en explorativ studie som behandlar fyra forskningsområden som tillsamman utgör en viktig helhet: högskole- och universitetsbyggnader, användare, smarta byggnadssystem och fastighetsorganisation.

Vad finns det för vinster att göra med ökad digitalisering i byggnader?

– Med hjälp av smarta byggnadssystem och innovationer kan vi både förbättra inomhuskomforten och energianvändningen. Byggnader bidrar till en stor del av klimatpåverkan, samtidigt är det viktigt att vi satsar på våra lärobyggnader så att studenter, forskare och lärare får tillgång till en hälsosam och komfortabel inomhusmiljö, vilket är energikrävande.

Hur långt har utvecklingen kommit?

– En av mina slutsatser är att byggnader utrustade med smarta byggnadssystem ännu inte är tillräckligt smarta. ”User-centric design” är något som behöver utvecklas, liksom användarvänligheten hos de system som varit analyserade i den här studien.

Har du något exempel?

– Jag gjorde en enkätstudie i Undervisningshuset på KTH, där 300 studenter deltog. Ett intressant resultat var att 70 procent inte förstod hur temperaturomställarna fungerade. Det vill säga displayer där användare själva kan påverka sin inomhustemperatur genom att höja och sänka den. Just de här displayerna är ett exempel på smarta byggnadssystem där det finns mer att önska vad gäller användarvänlighet.

Vilka har störst nytta av att läsa din avhandling?

– Forskare inom området och de som dagligen jobbar med drift och förvaltning – inte bara av lärobyggnader, utan även liknande kommersiella byggnader där folk arbetar och spenderar en större tid av sin dag, exempelvis kontor.

Avhandlingen innehåller förslag för förbättrade innovationsprocesser inom organisationer. Kommer du att göra någon uppföljning av dina resultat?

– Jag har goda samarbeten med flera forskare på KTH och vi har redan pratat om att fortsätta jobba med digitaliseringsutmaningar och möjligheter för vår byggda miljö.

Fakta om avhandlingen

Titel: Human-Centric Operations of Smarter Higher Educational Buildings in Sweden

Handledare: Professor Per Lundqvist, Dr. Marco Molinari

Industrihandledare Akademiska Hus: Peter Karlsson

Samarbetspartner: Akademiska Hus