Till innehåll på sidan

Ny artikel som belyser vikten av samarbete i och mellan Living Labs.

AMS Institute- Living Labs metod
Publicerad 2020-03-16

Artikeln är skriven av Jonas A. Vogel , Leendert Verhoef, Per Lundqvist, Emma Sarin, Brian Goldberg and Ellen van Bueren.

Den här artikeln hävdar att testbäddar och Living Labs är ett sätt att arbeta med komplexa, flera intressenter och brådskande problem på ett samskapande sätt. I dessa Living Labs finns det möjligheter att testa teknik i system, i verkliga byggnader och städer.

Läsa hela artikel på engelska här .

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-03-16