Till innehåll på sidan

KTH Live-In Lab öppnar upp för samtal och visning

Interior testbed
Källaren i testbädd KTH.
Publicerad 2022-10-24

Nu blir öppet hus på KTH Live-In Lab en tisdag i månaden. Den som är nyfiken på KTH Live-In Lab är välkommen in för att lära sig mer om infrastrukturen. Det blir också en mölighet att träffas och diskutera nya projekt.

Vid varje öppet hus-tillfälle presenteras ett pågående forskningsprojekt. I mån av tid kommer det också finnas möjlighet att gå runt i testbäddarna.

– Det är ett tillfälle för alla intresserade att få ta del av vad vi gör, dricka kaffe och diskutera hur vi kan accelerera innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare på KTH Liv-In Lab

Alla datum för öppet hus kommer att publiceras i vår kalender!

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2022-10-24