Till innehåll på sidan

Energimyndighetens Årskonferens: Design för energieffektiv vardag

Årskonferens- 12 november, kl 9-12
Publicerad 2020-10-19

Den 12 november är dags för Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram ”Design för energieffektiv vardag” digitala årskonferens. Konferensen kommer att innehålla presentationer om programmet, debatt och ett digitalt mingel med nätverksmöjligheter.

Design för energieffektiv vardag är ett program från Energimyndigheten med Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) som koordinator. Följande kan läsas på Design för energieffektiv vardag  programmet hemsida:

  • ”Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning, design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.
  • Resultaten från de deltagande projekten ska ge individer och grupper större möjlighet att själva bidra till, men även påverka och stärka, ett energieffektivt och hållbart samhälle. Det ska vara enkelt att göra rätt och att använda teknik, produkter och tjänster som är energieffektiva och hållbara.
  • Programmet pågår mellan 2018 och 2024 och har en budget på 60 MSEK för åren 2020 till och med 2024. Utöver detta tillkommer samfinansiering från externa aktörer.”

Många av projekten som utförs inom ramen för KTH Live-In Lab är finansierade av Energimyndigheten.

För registrering och agenda öppna Årskonferens

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-10-19