Till innehåll på sidan

Att bygga framtiden: utbildning- och kompetensbehov för smart och hållbart byggande

Publicerad 2024-02-12

En ny forskningsartikel går igenom hur den svenska byggsektorn blir mer dynamisk, och beskriver de utmaningar som uppstår i samband med detta.

Den svenska byggsektorn sägs vara högst traditionell med en långsam utveckling, det vill säga gällande att anamma nya teknologier. Men nuvarande utvecklingar, främst relaterade till digitalisering, men även hållbarhet och entreprenörskap, tvingar byggsektorn till förändring från en nästintill statisk till en högst dynamisk sektor. En ny artikel presenterar resultat från en intervjustudie utförd med åtta industriexperter från olika företag inom fastighetsförvaltning och/eller konstruktion i sverige, varav samtliga på olika sätt är kopplade till forskning på KTH Live-In Lab. Intervjuerna utfördes för att diskutera och identifiera vad för ingenjörsfärdigheter som krävs för att sköta och hantera framtidens smarta och hållbara byggnader. Resultaten indikerar att förändringar inom de tre områdena digitaliseing, hållbarhet och entreprenörskap har olika drag. Intervjuobjekten beskriver snabba förändringar i dessa områden, förändringar som har ett okänt slut. Vad som efterfrågas inom byggindustrin verkar ouppnåeligt. Byggsektorn kan inte fullt ut ta del av fördelarna med den pågående teknologiska utvecklingen, och den akademiska världen är på kort sikt oförmögen att hjälpa till. Därav löser dedikerade aktörer kompetensbehoven utanför traditionella högskoleprogram.

Artikeln är kopplad till ett annat Live-In Lab projekt som går att hitta via följande länk: www.liveinlab.kth.se/en/projekt/r-d-projects/vem-kan-drifta-och-forvalta-smarta-byggnader-1.1045929

Läs artikeln Building The Future: Unveiling Educational and Competence Demands for Smart and Sustainable Buildings i sin helhet via följande länk: juniperpublishers.com/cerj/pdf/CERJ.MS.ID.555888.pdf

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2024-02-12