Till innehåll på sidan

Arkitektkopia engagerar sig i KTH Live-In Lab

Publicerad 2016-12-01

Arkitektkopia går in som partner i KTH Live-In Lab och upplåter sin projektplats Byggnet som plattform för projektering av testbädden.

Hantering och strukturering av information är en grundläggande del av uppbyggnaden av en testmiljö i syfte att öka innovationstakten i bygg- och fastighetssektorerna. KTH Live-In Lab kommer under kommande år bygga upp en databas för fastighets- och brukardata vilken skall kunna användas av de som vill forska kring och utveckla framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader. I denna inledande projektering- och produktionsfas av testbädden krävs dock att redan utvecklade system används för att säkerställa informationsflödet mellan akademin och industrin. Byggnet blir den plattform som initialt används i detta syfte. Målet med samverkan mellan KTH och Arkitektkopia är att utveckla nya sätt att skapa värde ur den stora mängd information som framarbetas under projekteringsfasen. Information som oftast aldrig realiseras i något framtida värde och sällan lämnar gruppen aktörer inblandade i projekteringsfasen.  

– Vi stödjer forskningen på KTH och tar vårt ansvar i att underlätta och hjälpa den kommande generationen med sin passion och sitt engagemang för framtidens utveckling säger Rikard König, produktansvarig för Byggnet på Arkitektkopia

Projekteringsarbetet av testbädden pågår och beräknas vara klart till sommaren 2017.