Till innehåll på sidan

KTH Live-In Lab Datapool

KTH Live-In Labs datapool är vår portal för forskningsdata från våra testbäddar (byggnader) och även forskningsresultat. Syftet är att samla in, lagra och dela data för att påskynda innovation i den byggda miljön. Datapoolen är öppen för KTH-studenter, lärare, forskare och samarbetspartners.

Vi utvecklar för närvarande vår Datapool med fokus på åtkomstkontroll för att dela data enligt GDPR och andra lagar och förordningar. Men tills allt är igång kommer det vara förenligt med en hel del arbete från KTH Live-In Lab för att dela och lagra data, men data kan nås. Dock kommer vi inte kunna hjälpa alla som vill ha data förrän vår slutgiltiga Datapool är fullt ut fungerande. 

Den data som KTH Live-In Lab sparar är inte personligt känslig i sig, men om man vidarebearbetar datan finns det risk att datan kan bli personlig känslig. Därför måste de som vill ha data först ansöka och ange syfte med erhållandet av data. 

Forskare och industripartners: Ansök om att starta ett projekt här: Ansök om att starta projekt

Studenter och lärare: Ansök om att erhålla data här: Request detailed data

Vår Datapool utvecklas i samarbete med KTH Digitalization Platform

Datapool data flow
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-11-09