Till innehåll på sidan

Skyfall i bebyggd miljö, konsekvenser och åtgärder

Bengt Dahlgren webbinarium

Webbinarium i regi av vår centrumpartner Bengt Dahlgren på temat hur man som fastighetsägare kan förbereda sig för att hantera skyfall i nuvarande och framtida klimat. Webbinariet riktar sig främst till fastighetsägare, kommuner och andra som vill öka sina kunskaper kring klimatrisker och hur de kan förebyggas.

Tid: To 2023-03-30 kl 08.00 - 09.00

Plats: Online event

Medverkande: Malin Angerbjörn, Robin Säker, Karolina Jernelid, Tor Landin

Skyfall i bebyggd miljö, konsekvenser och åtgärder. Skyfall och så kallade ”100-års regn” blir allt vanligare och kan ge stor påverkan på fastigheter och viktiga samhällsfunktioner. Detta har lett till att kraven på riskhantering och beredskap för den egna fastigheten kopplade till klimatrisker har fått ökat fokus i vårt samhälle.

Hur kan man som fastighetsägare och verksamhet förbereda sig för att hantera skyfall i nuvarande men även framtida klimat?

Webinariet riktar sig främst mot fastighetsägare, kommuner, markägare och verksamheter/aktörer som arbetar med, eller önskar stärka sina kunskaper kring klimatrisker och att förebygga dem.

Presentatörer: Malin Angerbjörn, Robin Säker & Karolina Jernelid
Moderator: Tor Landin.

Webbinariet är kostndasfritt

Anmälan: Webbinarium - Skyfall i bebyggd miljö, konsekvenser och åtgärder

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2023-03-16