Till innehåll på sidan

Slutrapport CoKitchen

Publicerad 2023-05-05

CoKitchen är ett forskningsprojekt som undersökt delade bostäder för studenter och har nu färdigställt projektets slutrapport. Resultatet kan bidra till hållbara bostadsformer samt vägleda i designmetodiken för en hållbar samhällsomställning.

Forskningsprojektet innehåller flera fullskaleexperiment som stäcker sig under en lång tid, projektet är också speciellt på det sättet att det har lockat intresse utan för akademin. Resultatet är användbart för flera intressenter så som, beslutsfattare arkitekter, fastighetsutvecklare, byggbranschen, hållbarhetsforskare och tjänstedesigners. Hela rapporten finns tillgänglig på svenska som en PDF.

Slutrapport CoKitchen (Swe) (pdf 9,5 MB)

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2023-05-05