Till innehåll på sidan

Produktion av testbädd påbörjad!

Publicerad 2017-11-22

Den 20 november blev Anders Byggare AB officiellt entreprenör för uppbyggnad av fyra flexibla testlägenheter samt källare i KTH Live-In Lab.

Initialt kommer alla installationer så som ventilationssystem, bergvärme, värmelager, sprinkleranläggning, vattenreningssystem etc. att installeras i källare samt ovan och under lägenheterna. Den tekniska höjden på både installationer och byggnadssystem gör entreprenaden mycket intressant att följa, både för forskare och företag. Följ uppbyggnaden av världens mest flexibla testbädd via hemsidan!

”Jag ser verkligen fram emot byggandet av KTH Live-In Lab. Den tekniska höjden på installationer och byggnadssystem är oerhört inspirerande och passar Anders Byggare med vår erfarenhet av tekniskt utmanande projekt. Vi ser mycket fram emot det nära samarbetet med forskare och produktutvecklare.”

Patric Hörner, VD Anders Byggare AB