Pågående forskningsprojekt om boendes miljövänliga val och beteenden

Agnieszka Zalejska Jonsson
Publicerad 2018-11-14

Just nu pågår ett forskningsprojekt i KTH Live-In Lab, av Agnieszka Zajelska Jonsson, forskare på KTH inom byggnad och fastighetsekonomi. Projektet med titeln Kundens och boendes miljövänliga val och beteende på bostadsmarknaden berör bland annat frågan om huruvida beteendet hos boende i så kallade miljövänliga byggnader förändras när förutsättningarna finns för att leva energieffektivt – och i så fall hur?

"Övergången till en hållbar framtid beror i stor grad på människans beteendeförändring och hur utbredd beteendeförändringen är. Tyvärr är beteendet inte lätt att påverka. Det händer ofta att vi har tillgång till information och kunskap om vad vi är villiga att ändra; men när vi gör ett beslut, så gör vi ofta valet efter vad vi är bekväma med eller vad vi är vana att göra.” säger Agnieszka.


Hon menar även att ett viktigt men komplext begrepp är skillnaden mellan boendes miljövärderingar och kunskaper och det uppvisade beteendet kopplat till detta eftersom det har en stor inverkan på utvecklingen av den hållbara bostadsmarknaden, förändringen i ekonomi, samhälle, klimat och möjligheten att uppnå miljömål.
”Många studier har gjorts med antagandet att informationen kan ändra miljöattityder och leda till pro-miljöbeteende. Denna strategi har visat sig vara otillräcklig för att säkerställa ett hållbart val eller en långsiktig förändring av beteendet.” säger Agnieszka.


Syftet med forskningen är att identifiera och förstå de faktorer som påverkar kundernas pro-miljöbeslut samt vilka beteenden som utvecklas inom bostadsmarknaden. Avsikten är att använda beteendeekonomi och miljöpsykologi för att förstå och förklara förekomsten av gapet i beteendet. Anser de som flyttar in i hållbara bostäder att de redan dragit sitt strå till stacken eller väcks ytterligare intressen för att leva ett hållbart liv när rätt förutsättningar finns? Är engagemanget stort till en början men svalnar efter ett tag – eller förändras de boendes vanor succesivt till att ta fler miljömässigt hållbara beslut?


För att få svar på bland annat dessa frågor kommer enkätstudier att genomföras, som sedan kan kopplas till de mätdata som går att få från testbäddarna i KTH Live-In Lab. Forskningsprojektet förväntas pågå under de kommande 2-3 åren, förhoppningsvis med vidare påbyggnadsstudier därefter.

Har du frågor eller vill veta mer?

Länk till Agnieszkas profil

Innehållsansvarig:hedblo@kth.se
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2018-11-14