Nytt projekt om återvinning av spillvattenvärme och gråvatten beviljat av FORMAS

Publicerad 2018-11-06

Ett nytt forskningsprojekt har beviljats av FORMAS rörande systemeffekter av fastighetsnära återvinning av värme och vatten.

Nedan följer ett utdrag ur ansökan för projektet med titeln Att säkra hållbar och rättvis tillgång till vatten och energi under aktörsdriven disruptiv systemförändring, som beskriver projektet i korta drag:

"En ökad energieffektivitet i våra byggnader bidrar till att nå nationella och globala klimat- och miljömål. Återvinning av värme från avloppsvatten är en ny lovande teknik men kan också ha en disruptiv effekt på stadens system för vatten och värme. Syftet med detta projekt är att analysera systemeffekterna av fastighetsnära återvinning av värme och vatten, och bidra till en smidig omställning mot en hållbar infrastruktur. Mer precist vill vi:

  1. Utvärdera befintlig teknik för återvinning av spillvattenvärme och gråvatten;

  2. Beskriva de olika aktörerna och deras strategier, t ex värme- och vattenbolag, exploatörer,

    fastighetsförvaltare, teknikleverantörer och storkunder, samt relationerna dem emellan;

  3. Undersöka fyra framtidsscenarior för återvinning av värme och gråvatten, och hur olika aktörer och

    grupper i samhället påverkas;

  4. Främja en aktörsdialog kring gemensamma strategier för omställning mot en klimatsmart infrastruktur.

Vi utgår från fallstudier i Stockholm, Göteborg och Värmdö där fastighetsnära lösningar redan testas. Vi studerar samspelet av teknik, aktörer och samhälle och hur den nya tekniken omfördelar fördelar och kostnader bland samhällsaktörerna.

Den tvärvetenskapliga forskargruppen från KTH omfattar energi- och vattenteknik, systemansatser, innovationsstudier, historia och industriell organisation. Projektet genomförs med deltagande från ett tiotal privata och kommunala aktörer inom vatten, energi och fastigheter."

Projektet beräknas pågå under de kommande tre åren. Medverkande i projektet är Pär Blomkvist, Docent Kungliga Tekniska Högskolan, Timon Karpouzoglou, Doktor Wageningen University & Research, Semida Silveira, Professor Kungliga tekniska Högskolan samt Jörgen Wallin, Doktor Kungliga Tekniska Högskolan. 

Innehållsansvarig:hedblo@kth.se
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2018-11-06