Till innehåll på sidan

Ny artikel om Incentivering innovation inom byggsektorn: konsultkontrakt ens roll

3D Virtuell vy av KTH Live-In Lab i samarbete med SISAB
Publicerad 2020-06-03

För att möjliggöra smarta och hållbara byggnader måste kontrakt uppmuntra konsulter och entreprenörer att använda sin fulla kompetens. Risker och incitament måste balanseras så att alla parter involveras i att identifiera och installera innovativa och hållbara lösningar.

Inom alla områden av samhället behövs en omställning till mer hållbara tekniker. Detta gäller inte minst bygg- och fastighetssektorn som bedöms stå för 30-40 procent av energianvändningen i industrialiserade länder och nästan 40 procent av CO2 utsläppen. Omställningstakten behöver ökas och där krävs åtgärder inom en rad olika områden för att introduktionen av ny och mer hållbar teknik ska gå fortare.

En typ av åtgärd är att försöka göra innovativa och hållbara tekniker mer lönsamma. Det kan handla om direkta bidrag, som för till exempel solceller och lagring av el. Det kan vara mer generösa investeringsbidrag för byggande av billigare hyreslägenheter om de nya husen har lägre energiförbrukning. Företagens beslut bygger emellertid också på vilka risker som olika handlingsalternativ leder till och typiskt sett regleras riskfördelningen i kontraktet mellan parterna på marknader. Därmed är det viktigt att tänka igenom hur denna riskfördelning ser ut och vad det kan ha för konsekvenser för innovationer och hållbarhet.

I denna artikel föreslår Jonas Anund Vogel föreståndare för KTH LIL, Hans Lind och Cyril Holm på SU/Oxford ett antal förändringar i ABK 09 som kan skapa incitament att bygga smart och hållbart.

Fulltext i länk kan läsas i Bygg&Teknik Kontraktsutformning och incitament för innovationer och hållbarhet – exemplet ABK 09

Fulltext vetenskaplig artikel kan läsas på Engelska Incentivising innovation in the construction sector: the role of consulting contracts

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-06-03