Till innehåll på sidan

Nytt forskningsrapport av Elena Malakhatka och Per Lundqvist

Slutanvändaraktiviteter kontext för informationshantering för hållbar byggnadsdrift

Bild 1. BMS + HAR IoT Ecosystem på KTH Live-in-Lab: 1-Smartphone, 2-Ouraring (användbar enhet), 3-Personlig bärbar dator, 4-Amazon Alexa, 5-Indoorpositioneringssensorer, 6-Smart skåp, 7- Smarta mätare, 8-ultraljudsvattenmätare, 9-sensorade papperskorgen, 10-luftkvalitetsmätare (partikeldetektorer), 11-lokal väderstation, 12-BIM. Publicerad 11 februari 2020
Publicerad 2020-03-11

Abstrakt


Konceptet för hållbara byggnader inkluderar inte bara tekniska aspekter relaterade till energieffektivitet och optimering av resursanvändning, utan också aspekter relaterade till slutanvändarnas komfort, välbefinnande och stöd för vardagens behov. För att förstå slutanvändarnas livsaktiviteter i allmänhet och deras preferenser i synnerhet är det nödvändigt att berika standard Building Management Systems (BMS) med mänskligt genererade och personuppgifter. I det här konceptuella uppsatsen presenterar vi ett ramverk för hantering av slutanvändare, som inkluderar ett resonanslager, ett förvärvslager och ett spridningslager. Det föreslagna ramverket implementeras för närvarande i KTH Live-in-Lab - ett fullt utrustat testbädd för forskning och innovation i byggmiljön.


Läs hela artikeln på engelska här .