Till innehåll på sidan

KTH Live-In Lab is Live - Inspelade presentationer

Publicerad 2016-10-06

Den 6 oktober bjöd vi in en samling av de aktörer som är med i KTH Live-In Labsamarbetet att delge deras perspektiv på nuläget för testbädden. Under eftermiddagen presenterades testinfrastrukturens initiala design och utformning, pågående och kommande forskning och utveckling såväl som en utblick över vad som händer i bygg- och boendesektorerna gällande innovation och utveckling. Bland de representerade var föreståndaren för KTH Live-In Lab, ägaren för byggprojektet, stöttande myndigheter, utbildningsrepresentanter, forskare och företag som alla bidrar till att fylla testbädden med möjligheter och med faktiska projekt att som kan driva utvecklingen av bygg- och boendesektorerna.

Nedan finner du de inspelade presentationerna som ägde rum under KTH Live-In Lab is Live!

Jonas Anund Vogel ger en introduktion till eventet och till nuläget för KTH Live-In Lab

0610_KTH Live-In Lab is Live_Intro av Jonas Anund Vogel (pdf 2,9 MB)

Mikael Anjou ger Einar Mattsson's perspektiv som byggherrar

0610_KTH Live-In Lab is Live_EinarMattsson_Mikael Anjou (pdf 949 kB)

Carl-Magnus Oredson delger Boverkets perspektiv kring staten och stöd för innovation

0610_KTH Live-In Lab is Live_Boverket_Carl-Magnus Oredson (pdf 1,1 MB)

Forskare Marco Molinari ger sina synpunkter på smarta och kostnadseffektiva styrsystem för byggnader

0610_KTH Live-In Lab is Live_KTH_Marco Molinari (pdf 9,1 MB)

Arkitekten Joacim Haag presenterar innovationsmiljöns initiala design

0610_KTH Live-In Lab is Live_Semrén&Månsson_Joacim Haag_Del1 (pdf 6,8 MB)

0610_KTH Live-In Lab is Live_Semrén&Månsson_Joacim Haag_Del2 (pdf 8,9 MB)

Charlie Gullström återger hur utbildning kan och har knutits till KTH Live-In Lab

Johan Stenberg ger Vinnova's perspektiv på forskning och innovation

0610_KTH Live-In Lab is Live_Vinnova_Johan Stenberg (pdf 6,3 MB)

Chenguang Lu presenterar Ericssons tankar om KTH Live-In Labs testbädd som Sveriges första 5G-byggnad 

0610_KTH Live-In Lab is Live_Ericsson_Chenguang Lu (pdf 250 kB)

Summering och beskrivning av processen för att starta projekt inom KTH Live-In Lab

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2016-10-06